Δωρεές / Χορηγίες

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε χορηγοί του FOSSCOMM 2014 ή να κάνετε κάποια Δωρεά, επικοινωνήστε μαζί μας στο fosscomm@teiste.gr