Μετάβαση

 

Ο.Σ.Ε.

Η πόλη της Λαμίας έχει σιδηροδρομική σύνδεση μέσω του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λαμίας που βρίσκεται μέσα στην πόλη.
Απο αυτόν εκτελούνται τακτικά δρομολόγια της γραμμής του προαστιακού σιδηρόδρομου στην Γραμμή: «Λειανοκλάδι-Στυλίδα»

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Λειανοκλαδίου εξυπηρετεί διαδρομές στον άξονα «Αθήνα – Θεσσαλονίκη» (και «Αθήνα – Καλαμπάκα») με αμαξοστοιχία απλή ή Intercity.

Εισιτήρια μπορούν να εκδοθούν και από το Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λαμίας.

Τηλέφωνο Σιδηροδρομικού Σταθμού Λειανοκλαδίου: 2231061061
Τηλέφωνο Σιδηροδρομικού Σταθμού Λαμιας: 2231044883

 

Δρομολόγια Τρένων από και προς Αθήνα, το φοιτητικό εισητήριο κοστίζει 8€ με τις απλές αμαξοστοιχίες και 15€ με Intercity (με προϋπόθεση την έγκαιρη έκδοση εισιτηρίων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν)

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΧ ΛΑΜΙΑ ΑΝΑΧ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΑΦΙΞΗ ΑΘΗΝΑ ΤΡΕΝΟ
06:30 06:49 09:28 1511
07:45 08:03 10:26 icity 51
09:20 10:05 12:24 icity 53
12:20 13:05 15:24 icity 55
14:20 15:05 17:24 icity 57
16:20 16:42 19:21 3521 ΚΥΡΙΑΚΗ/ΑΡΓΙΕΣ ΜΟΝΟ
17:41 18:03 20:24 icity 59
19:20 19:43 22:12 885
20:21 21:05 23:24 icity 61
X 02:31 05:00 501
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΧ ΑΘΗΝΑ ΑΦΙΞΗ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΑΦΙΞΗ ΛΑΜΙΑ ΤΡΕΝΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
07:18 09:40 10:15 10:24 icity 50
08:27 11:00 11:15 11:25 884
10:18 12:40 13:15 13:25 icity 52
11:18 14:02 X X 3520 ΚΥΡΙΑΚΗ/ΑΡΓΙΕΣ ΜΟΝΟ
12:18 14:40 15:15 15:25 icity 54
14:18 16:40 16:50 16:59 icity 56
16:15 18:37 19:58 20:07 icity 58
18:18 20:40 21:10 21:19 icity 60
19:17 22:02 22:15 22:25 1510
23:55 02:28 X X 500

 

Δρομολόγια Τρένων από και προς Θεσσαλονίκη, το φοιτητικό εισητήριο κοστίζει 18€

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΙΑ – ΛΕΙΑΝ/ΔΙ ΤΡΕΝΟ ΑΦΙΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΡΕΝΟ
ΑΝΑΧ ΛΕΙΑΝ/ΔΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ
09:20 – 09:30 4527 09:40 12:41 Icity 50
12:20 – 12:29 5523 12:41 15:41 Icity 52
14:20 – 14:29 5525 14:41 17:41 Icity 54
16:20 – 16:29 5527 16:41 19:46 Icity 56
17:41 – 17:50 5529 18:38 21:23 Icity 58
20:20 – 20:29 6523 20:41 23:41 Icity 60
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΧ ΘΕΣ/ΚΗ ΑΦΙΞΗ ΛΕΙΑΝ/ΔΙ ΑΝΑΧ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
ΤΡΕΝΟ ΑΦΙΞΗ ΛΑΜΙΑ ΤΡΕΝΟ
05:11 08:05 Icity 51 08:15 08:25 4526
07:04 10:05 Icity 53 10:15 10:25 4528
10:04 13:05 Icity 55 13:15 13:25 5524
12:04 15:05 Icity 57 15:15 15:25 5526
15:04 18:02 Icity 59 18:10 18:20 6520
16:17 19:40 886/885 19:58 20:07 6522
18:04 21:05 Icity 61 21:10 21:19 6524

 

Κ.Τ.Ε.Λ.

Υπάρχουν γραμμές λεωφορείων για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς.
Τηλέφωνα Κ.Τ.Ε.Λ. Φθιώτιδας:

Εκδοτήρια Λαμίας: 2231051345 2281051346

Εκδοτήρια Αθήνας: 2108324200

Για τα δρομολόγια Λεωφορείων από και προς Αθήνα, το φοιτητικό εισητήριο κοστίζει 10,20€

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ
ΑΝΑΧ ΑΘΗΝΑ ΑΦΙΞΗ ΛΑΜΙΑ ΑΝΑΧ ΛΑΜΙΑ ΑΦΙΞΗ ΑΘΗΝΑ
05:00 07:45 ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:15 09:00 06:00 08:45
07:15 10:00 07:00 09:45 ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
08:15 11:00 08:00 10:45
09:15 12:00 09:00 11:45 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
10:15 13:00 10:00 12:45
11:15 14:00 11:00 13:45
12:15 15:00 12:00 14:45
13:15 16:00 13:00 15:45
14:15 17:00 14:00 16:45
15:15 18:00 Π.Σ.Κ. ΜΟΝΟ 15:00 17:45 ΚΆΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
16:15 19:00 16:00 18:45
17:30 20:15
18:30 21:15 18:30 21:15
20:00 22:45 20:00 22:45 ΚΆΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
21:30 00:15 21:15 00:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ EXPRESS ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ EXPRESS ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ
15:15 17:20 ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05:30 07:50 ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:30 19:40 10:00 12:20 ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12:45 15:10
17:30 19:20