Παύλος Ράτης – Gentoo/btrfs/packaging

Παρουσιάσεις
———————
Τίτλος: “Software packaging: Πως να κάνεις χαρούμενους τους package maintainers”
Παρουσίαση: Παναγιώτης Χριστόπουλος, Ράτης Παύλος
Διάρκεια: 45′
Περιγραφή: Ως package maintainers αναλαμβάνουμε την δημιουργία πακέτων στο
επίπεδο των διανομών για ποικίλες εφαρμογές έτσι ώστε να είναι άμεσα
διαθέσιμες στον χρήστη που θέλει να τις περάσει στο σύστημα του με μία
εντολή. Μερικές φορές οι δημιουργοί των εφαρμογών δυσκολεύουν τους
package maintainers καθώς είτε δεν δίνουν άμεσα πληροφορίες τις οποίες αυτοί
χρειάζονται ή τους αγνοούν. Η παρουσίαση μας θα έχει μια βασική
εισαγωγή στο πως λειτουργεί το packaging στις μέρες μας και θα
υπάρξουν κάποια tips έτσι ώστε οι δημιουργοί των λογισμικών να
βελτιώσουν τη δομή των προγραμμάτων τους με στόχο να βοηθήσουν τους
ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις διανομές να κάνουν ευκολότερο
packaging.

Τίτλος: “Btrfs: Ένα σύστημα αρχείων νέας γενιάς”
Παρουσίαση: Ράτης Παύλος
Διάρκεια: 35′
Περιγραφή: Το Βtrfs είναι ένα filesystem νέας γενιάς για το Linux το
οποίο στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου αξιόπιστου, γρήγορου και
εύκολου στην διαχείριση filesystem. Η παρουσίαση θα είναι μια εισαγώγή
στο Btrfs, αναλύοντας την αρχιτεκτονική, τα χαρακτηριστικά του και
κάποιες λειτουργίες του.

Booth
———
Ως Ελληνική κοινότητα Gentoo θα θέλαμε ένα booth για να δώσουμε
κονκάρδες DVD και αυτοκόλλητα. Αν είναι εύκολο θα θέλαμε να είμαστε
δίπλα στο booth του openSUSE.