Πάρης Κασιδιάρης – xterm.js

Το xterm.js είναι ένα πλήρες xterm clone, το οποίο τρέχει στο browser. Έχει γραφτεί σε καθαρή JavaScript, δεν προαπαιτεί καμία άλλη βιβλιοθήκη και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, rich εφαρμογών που ενισχύουν την ανάπτυξη λογισμικού, εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς κτλ. Πιο συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών που μπορούν να κάνουν χρήση του xterm.js είναι IDEs (το xterm.js αποτελεί τη βάση του terminal που παρέχεται από το www.sourcelair.com), interactive tutorials (όπως αυτό στο www.docker.io), καθώς και εκπαιδευτικές εφαρμογές οι οποίες στοχεύουν στην εξοικίωση του μαθητή/φοιτητή με την ανάπτυξη λογισμικού, μέσα από ένα περιορισμένο (sandboxed) περιβάλλον.

To xterm.js έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εύκολη ανάπτυξη add-ons και θεμάτων, έτσι ώστε να μπορεί να παραμετροποιηθεί εύκολα και γρήγορα στις ανάγκες του χρήστη. Σημαντική αρχιτεκτονική επιλογή που έχει γίνει στο xterm.js είναι το event-driven API του το οποίο κάνει πολύ εύκολη τόσο την ανάπτυξη επεκτάσεων για το xterm.js όσο και την ενσωμέτωσή του σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα της βάσης κώδικα.

Το λογισμικό είναι δημοσιευμένο στο GitHub (https://github.com/sourcelair/xterm.js) υπό την άδεια MIT και είναι διαθέσιμο προς εγκατάσταση ως web asset, μέσω του package manager Bower (www.bower.io). Το xterm.js ξεκίνησε ως fork του project term.js (https://github.com/chjj/term.js), με σκοπό τη συρρίκνωση του κώδικα σε έναν consistent πυρήνα και την ενθάρρυνση ανάπτυξης επεκτάσεων.