Μισιρλής Μιχάλης – Logikon Labs

α. Παρουσίαση/ομιλία με κεντρικό θέμα “Case Study – Ιδρύοντας μια νέα

εταιρεία τεχνολογίας χρησιμοποιώντας αποκλειστικά FOSSCOMM λογισμικό.
Δυνατότητες, προκλήσεις, δυσκολίες”.
Αυτή θα γίνει από εμένα (Μισιρλής Μιχάλης). Το case study θα είναι φυσικά η εταιρεία μας, Logikon Labs, η οποία ιδρύθηκε Ιουν’2012 και έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων (hardware & software).

b. Workshop 1 – “Σχεδιασμός PCB με το Kicad”,
με αρχικό/draft πρόγραμμα ως εξής:

“Σχεδιασμός PCB με το Kicad”
Διάρκεια: ~45min
- παρουσίαση του κυκλώματος που θα σχεδιαστεί [TBD]
- επιλογή εξαρτημάτων
- οργάνωση του σχεδίου με τη βοήθεια του git
- Θεωρητικό σχέδιο (schematic)
- σχεδιασμός πλακέτας (layout)
- παραγωγή της πλακέτας
Αυτό θα γίνει από τον Λαμπρίδη Δημήτρη.

c. Workshop 2 – “Προσομοίωση VHDL με προγράμματα ανοιχτού λογισμικού”,
με αρχικό/draft πρόγραμμα ως εξής:
“Προσομοίωση VHDL με προγράμματα ανοιχτού λογισμικού”
Διάρκεια: ~30min
- παρουσίαση του κυκλώματος που θα σχεδιαστεί [TBD]
- συγγραφή VHDL σε περιβάλλον emacs με τη χρήση του vhdl-mode
- συγγραφή VHDL testbench
- προσομοίωση του κώδικα με το πρόγραμμα ghdl
- αυτοματοποίηση της διαδικασίας με τη βοήθεια Makefile
- χρήση ghdl για παραγωγή αρχείων κατάλληλων για το gtkwave
- οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων με το πρόγραμμα gtkwave
Αυτό θα γίνει από τον Λαμπρίδη Δημήτρη.