Καλογήρου Σταμάτης – GIS

θέμα “GIS and Spatial Analysis”. Οι παρουσιάσεις θα είναι από μένα μια εφαρμογή χωρικής ανάλυσης με το ανοιχτό λογισμικό στατιστικού προγραμματισμού R και το πακέτα που έχω αναπτύξει lctools και από τον συνάδελφο και από το συνάδελφο open source GIS. Επίσης έχουμε υπόψη μας να καλέσουμε και άλλους συναδέλφους ώστε να είναι πλήρης η συνεδρία