Γιώργος Χατζησωφρονίου – Nmap Scripting Engine

Diving into Nmap Scripting Engine

Το Nmap Scripting Engine (NSE) [2] είναι ένα ισχυρό συστατικό του
περίφημου σαρωτή δικτύων Nmap, που επιτρέπει στους χρήστες του τη
συγγραφή και εκτέλεση απλών Lua σεναρίων με στόχο την εξερεύνηση του
δικτύου, την αναγνώριση και εκμετάλευση ευπαθειών ή το σπάσιμο
αυθεντικοποίησης. Αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω 400 σενάρια δίνοντας στο
Nmap πολλές εξαιρετικές δυνατότητες.

Η παρουσίαση έχει ως στόχο να γνωρίσει στους θεατές το NSE και να τους
δείξει τον τρόπο προχωρημένης χρήσης του Nmap που ξεφεύγει από το
παραδοσιακό σάρωμα πορτών / υπηρεσιών. Στο δεύτερο μέρος θα δωθεί έμφαση
στην πολύ εύκολη και ευχάριστη μεθοδολογία για τη συγγραφή των δικών μας
NSE σεναρίων.

[1]: http://sophron.latthi.com/
[2]: http://nmap.org/book/nse.html