Γιάννης Μελετάκης – χρήση social media στα πλαίσια ενός οργανισμού

Επικοινωνώ μαζί σας καθώς ενδιαφέρομαι να παρουσιάσω ένα open source project που έχει αναπτυχθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Το συγκεκριμένο project έχει ως στόχο την δημιουργία ενός μοντέλου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης το οποίο θα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε διαφορετικού οργανισμού μέσα από ένα διαχειριστικό περιβάλλον και θα ενσωματώνει την εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών εντός του ιστότοπου με την μορφή εφαρμογών.

Ακόμα, αναλογιζόμενοι τα διαφορετικά μεγέθη των οργανισμών θεωρούμε ως προαπαιτούμενο την συνεργατική δημιουργία των εφαρμογών από από μέλη του οργανισμού τα οποία είναι χρήστες του ιστότοπου και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Τέλος, ο συνδυασμός των εφαρμογών για τον σχηματισμό μιας πολύπλοκη ροής δραστηριοτήτων είναι κάτι το οποίο έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί καθώς θεωρείται αναγκαίο για την επίτευξη στόχων σε ένα περιβάλλον οργανισμού.