Βασίλης Κόκκινος Votorola

Το Votorola είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα στην τεχνολογία της συλλογικής ελευθερίας και αυτονομίας. Ερευνά τη θεωρία και την πρακτική των τεχνικών που επιτρέπουν στους καθημερινούς ανθρώπους (unappointed guides and unplugged heroes):

  • να προσανατολίσουν τις συζητήσεις τους προς την αμοιβαία κατανόηση και τη συναίνεση,
  • να συνθέσουν ανεξάρτητα θεμελιώδεις θεωρίες,
  • πρωτογενή σχέδια,
  • νομοσχέδια,
  • καθώς και άλλα σχέδια κανόνων,
  • να τα υπερασπιστούν σε κρίσιμη αντιπαράθεση με την εξουσία,
  • να καθοδηγούν τις αποφάσεις της εξουσίας,
  • και μαζί να κατευθύνουν την κοινωνία στο σύνολό της

http://zelea.com/project/votorola/home.html