Βασίλης Βλάχος – PROTOS

a)
Το σύστημα PROTOS (PROactive Threat Observatory System) είναι ένα Ανοικτού Κώδικα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποιήσης. Το PROTOS συλλέγει πληροφορίες από τα firewalls εθελοντών χρηστών (PROTOS Sensors) και εξάγει μια εκτίμηση για την γενικότερη κακόβουλη δραστηριότητα που επικρατεί στο Διαδίκτυο. Μέσω της παρουσίασης του συστήματος PROTOS στο 7o fosscomm θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των χρηστών ώστε να βελτιώσουμε την ακρίβεια των μετρήσεων μας καθώς και να αναζητήσουμε εθελοντές για την υποστήριξη και άλλων διανομών Linux για τους PROTOS Sensors εκτός από την επίσημα υποστηριζόμενη έκδοση σε Ubuntu.

https://www.facebook.com/PROTOSproject

http://protos.cti.gr

b)
Σχετικά με το workshop η βασική ιδέα είναι η εξής:Το hackademic (http://hackademic1.teithessaly.gr) είναι μια πλατφόρμα εξάσκησης χρηστών πάνω σε θέματα ασφάλειας και σε γνωστές επιθέσεις που αφορούν κυρίως διαδικτυακές εφαρμογές. Το κάθε challenge έχει ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο και καλύπτει κάποιο εξειδικευμένο κενό ασφάλειας πχ XSS, LFI κλπ. Στο workshop θα παρουσιάσουμε γενικά το hackademic για 15′ και θα αφήσουμε τους χρήστες να παίξουν τα διάφορα challegne την επόμενη 1.30 ώρα. Θα δίνουμε κάποιες μικρές βοήθειες και κατά διαστήματα θα δίνουμε τις λύσεις από κάποια challenges. Φυσικά δε θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα αλλά σίγουρα θα μπορέσουμε να παίξουμε και να δούμε κάποια από αυτά. Χρειαζόμαστε μόνο το Firefox με δυνατότητα εγκατάστασης κάποιων add-ons (TamperData κλπ) για κάποια challenges.