Αλέξανδρος Μπατσακούτσας – ανάκτηση διαπιστευτηρίων χωρίς εξουσιοδότηση από windows

Χωρίς εξουσιοδότηση ανάκτηση διαπιστευτηρίων από ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows