Παράταση υποβολής δηλώσεων παρουσίασης

Για το λόγο ότι πάρα πολλές συμμετοχές στάλθηκαν πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής, η οργανωτική επιτροπή του FOSSCOMM 2014 ενημερώνει ότι η προθεσμία για υποβολές προτάσεων για παρουσίαση παρατείνονται έως και την Παρασκευή 25 Απριλίου.